Start van de competitie - nieuwsbrief 4 september 2020    

05 september 2020

Start van de competitie - nieuwsbrief 4 september 2020:

We gaan eindelijk weer echt beginnen. Er is achter de schermen hard gewerkt aan een aantal zaken. Tijdens de weekenden kan er weer een hapje en een drankje genuttigd worden in ons paviljoen. Daar zijn we hartstikke blij mee. En natuurlijk hopen we dat dit zo kan blijven. En daarmee een bruggetje naar de regels die (moeten) gelden op ons park. Het nieuwe normaal dus…..

  • Afstand houden – 1,5 meter, geen klachten hebben, handen wassen
  • Betalen per pin
  • Volg de aanwijzingen die te lezen zijn in het paviljoen en op het park
  • Let een beetje op elkaar: een Grapperhausje is snel gebeurd, houd het gezellig en gezond
  • Inchecken op het park. Er worden vrijdag posters opgehangen en handouts neergelegd in het paviljoen. Hierbij nog even de uitleg:

Tenslotte: heel veel tennisplezier gewenst en tot gauw op de Gouw.

Hoe werkt checkgesprek.nl?

Watiseencheckgesprek?

In een kort gesprekje tussen de bezoeker en jouw als medewerker kan, middels een aantal door het RIVM opgestelde vragen, worden vastgesteld of een bezoeker een mogelijk risico op corona meeneemt – en daarmee een potentieel gevaar is voor andere bezoekers.

Hoe werkt checkgesprek.nl? Checkgesprek.nl is een digitaal gesprek in de vorm van een chat.

  1. De bezoeker scant de QR-code op de poster bij de ingang van de locatie met de smartphone camera.
  2. De bezoeker voert een kort en digitaal checkgesprek over zijn of haar actuele gezondheid.
  3. Geen klachten? Dan ontvangt de bezoeker een groene kaart waarmee hij of zij naar binnen kan. Eén of meerdere symptomen? Helaas mag de bezoeker niet naar binnen. De symptomen zouden kunnen duiden op COVID-19. Raad de bezoeker aan om een afspraak te maken bij de GGD.
  4. Wanneer de bezoeker de locatie verlaat checkt hij of zij uit door het scannen van de QR-code bij de uitgang.

Wat doet checkgesprek.nl? Met onze digitale chat, met slimme chatbot kunnen we snel, simpel en veilig controle houden op toegang tot publieke locaties. Het staat de bezoeker vrij om zelf te bepalen of, en zo ja, welke informatie men wil delen. Wanneer de bezoeker eerder gebruik heeft gemaakt van checkgesprek.nl ontvang hij of zij de volgende keer een verkorte vragenlijst. Persoonsgegevens worden wel tijdelijk opgeslagen, echter daar geeft de bezoeker zelf expliciet toestemming voor. Gegevens worden niet gedeeld met derden. Enkel door de overheid aangewezen instanties kunnen, onder strikte voorwaarden, toegang krijgen tot deze gegevens. Dit kan relevant zijn in een situatie van een regionale COVID-19 uitbraak.

Kan een checkgesprek ook mondeling gevoerd worden? Ja, personen onder de 18 jaar zonder bevoegde volwassene of personen die niet beschikken over een mobiele telefoon (met internet) kunnen het checkgesprek mondeling voeren met jouw als medewerker. Daarvoor kun je de hand-out gebruiken.

Wat doe ik als een bezoeker onder dan 18 jaar met bevoegde volwassene een locatie betreedt of iemand die niet bekwaam is om de vragenlijst te beantwoorden?

Wanneer een persoon jonger is dan 18 jaar valt deze persoon onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon met wie hij of zij is. De bevoegde volwassene vult dan één vragenlijst in namens alle (minderjarige) kinderen. Ook iemand die niet bekwaam is valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde volwassene. Er wordt dan één vragenlijst ingevuld.

Nieuwscategorieën