ALV op 23 september 2021 en fusienieuws

20 september 2021

Beste LTVZ’er, beste TV De Gouw’er,

ALV 23 september Donderdag 23 september ben je om 20.00 uur van harte welkom op de ALV van jouw tennisvereniging. Het doel van deze ALV is om akkoord te krijgen van onze leden op de plannen. Over deze plannen hebben we je vanaf 2017 geïnformeerd en heel recentelijk op de informatieavond van 9 september jl. In de bijlage vind je  het voorstel tot fusie waar het proces en de uitgangspunten in zijn beschreven.

Op de planning Komende donderdag vragen we jou om tijdens de ALV akkoord te geven op de plannen. Op basis van die uitkomst wordt een voorgenomen fusie gepubliceerd. In de ALV van 11 november vindt vervolgens de stemming plaats over het akkoord met de fusie. In deze vergadering is een opkomst vereist van 2/3 van de leden per vereniging. Dat is een uitdaging! Kijken we naar het aantal leden wat normaliter een ALV bezoekt, dan lijkt deze eis niet realistisch om aan te voldoen. Het zou daarom fijn zijn als je 11 november aanwezig bent om te stemmen. Wordt deze opkomst niet gehaald, is de stemming onrechtmatig en zullen we op 18 november opnieuw een ALV organiseren. De stemming onder de aanwezige leden is dan bepalend.

Data om te noteren zijn dus:

  • 23 september ALV m.b.t. akkoord op plannen (voorstel tot fusie)
  • 11 november ALV m.b.t. akkoord met fusie – bij beide verenigingen moet 2/3 van aantal leden aanwezig zijn voor de stemming over de fusie. Is dit niet het geval, dan moet er een nieuwe ALV worden georganiseerd
  • 18 november ALV m.b.t. akkoord met fusie indien opkomst op 11 november niet conform de regelgeving is

What’s in a name..

Tijdens de informatieavond van 9 september jl. is er door leden van LTVZ ongenoegen uitgesproken over de naamstelling TPV De Saen. Aangegeven is dat deze naam niet eigentijds is en dat veel andere verenigingen en activiteiten in onze regio deze naam al dragen waardoor het weinig onderscheidend of verwarrend is. Door de leden van De Gouw is de naam unaniem aangenomen.

In de stuurgroep is op basis van eerdere opmerkingen, naar aanleiding van de stemming op de nieuwe namen, afgesproken dat bij uiting van ongenoegen leden in staat worden gesteld een nieuwe naam voor te leggen. Omdat het ongenoegen door leden van LTVZ wordt geuit, pakt het bestuur van LTVZ dit actiepunt met haar leden op.  Waarbij leden van TV De Gouw uiteraard ook van harte welkom zijn.

Wat betekent dit?

  • Op 23 september wordt er bij LTVZ na de ALV een brainstormsessie gehouden onder leiding van een communicatie/marketing professional die samen met leden komt tot 2 nieuwe namen voor de vereniging. Alle eerder genoemde en nieuw genoemde creatieve namen worden hierin meegenomen
  • De 2 nieuwe namen zijn de uitdagers voor TPV De Saen welke in een nieuwe stemming aan alle leden wordt voorgelegd vanaf 25 september
  • Op 30 september moet een nieuwe naam bekend zijn en moet in de stemming minimaal het aantal stemmen van de eerdere stemronde zijn behaald (239)

Wil je meedenken over de nieuwe naam, kom dan naar LTVZ op 23 september. TV De Gouw leden zijn van harte welkom na de ALV. Of mail een nieuw idee naar [email protected].

Groeten, Paul, Marieke, Ger, Jan, Nils, Huub, Swante en Marjoleine 

Voorstel tot Fusie TV de Gouw - LTVZ.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 616 6605

Sportpark Oostzijderveld

Karel Lotsytlaan 6
1508 EA Zaandam