Algemene Informatie Lidmaatschap

Lidmaatschap

Peildatum is 1 januari. Voorbeeld: als een jeugdlid in de loop van 2019(1 januari-31 december) 7 jaar wordt, valt het jeugdlid in de categorie 7 tot en met 11 jaar.

Ook lid worden?
Je kunt op elk moment gedurende het jaar lid worden, de contributie wordt dan berekend vanaf de maand waarin je lid wordt.
 
Wil je ook graag komen tennissen bij De Gouw? Hieronder staat het digitale inschrijfformulier waarmee je jezelf of een gezinslid kunt inschrijven. 
 
 Contributie voor een jeugdlid per jaar, in combinatie met 40 tennislessen:
 Tot en met 6 jaar (Ukkepukken)  65,00  Eenmalige automatische incasso
   7 tot en met 11 jaar  125,00  Eenmalige automatische incasso
 12 tot en met 17 jaar  185,00  Eenmalige automatische incasso
 18 tot en met 21 jaar  221,00  Eenmalige automatische incasso
 Inschrijfgeld nieuw jeugdlid eenmalig 10,00
 
 U kunt hier het inschrijfformulier Jeugd downloaden en printen
 U kunt hier het document Jeugd-Info downloaden en printen 
 
 
 Contributie voor een jeugdlid per jaar, (geen tennisles)
   7 tot en met 11 jaar  80,00  Eenmalige automatische incasso
 12 tot en met 17 jaar  140,00  Eenmalige automatische incasso
 Inschrijfgeld nieuw jeugdlid eenmalig 10,00
 
 U kunt hier het inschrijfformulier Jeugd (geen tennisles) downloaden en printen
 U kunt hier het document Jeugd-Info downloaden en printen 
 
 
 Contributie Seniorleden, hierbij de informatie en de kosten per jaar:
 vanaf 18 jaar 170,00  Eenmalige automatische incasso
 Inschrijfgeld nieuw seniorlid eenmalig 25,00
 
 U kunt hier het inschrijfformulier Senioren downloaden en printen 
 
 
TENNISTRAINING

De vereniging beschikt over drie trainers voor het geven van jeugd- en seniorlessen, te weten: Jos van der Beek, Youri Metzger en Alex Feld.

Er worden per jaar 40 tennislessen gegeven, voor ukkepukken is dat 1 keer per week een half uur, voor de overige jeugdleden is dat een uur.

  • De groepsgrootte zal ca. 8 kinderen per lesuur zijn, voor ukkepukken kan dat meer zijn.
  • Als de kinderen meer dan een keer per week in een groepje van acht kinderen willen trainen, of als kinderen in een groep van vier willen trainen moet dat voor wat betreft de kosten worden gedaan in overleg met de trainers. Dit geldt voor kinderen vanaf 7 jaar.
  • Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.
Beëindigen lidmaatschap
Voor het afmelden als lid van T.V. de Gouw kun je een mail sturen naar [email protected]
 
Let op! Het lidmaatschap en contributie loopt per kalenderjaar(van 1 januari tot en met 31 december).

Uw afmelding dient vóór 1 december binnen te zijn bij de ledenadministratie. Na deze datum zijn er kosten verbonden aan het afmelden voor het dan komende kalenderjaar. Dit in verband met de kosten die de K.N.L.T.B. aan de vereniging doorbelast. Onder andere de uitgifte van de nieuwe KNLTB-pas. 
info nieuw jeugdlid.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 616 6605

Sportpark Oostzijderveld

Karel Lotsytlaan 6
1508 EA Zaandam